Lovpligtig e-handel indføres ikke pr. 1. januar 2023

14-09-2021
Indkøb

Krav om e-handel i den offentlige sektor på en række indkøbsområder indføres ikke fra 1. januar 2023, som det ellers var planlagt.

Det er besluttet, at der for nuværende ikke indføres krav om, at den offentlige sektor skal e-handle en række varer, når der købes ind. Således vil de varslede regler om lovpligtig e-handel ikke træde i kraft i 2023.  

Økonomistyrelsen vil fortsat arbejde på at styrke grundlaget for og udbrede e-handel i den offentlige sektor i samarbejde med blandt andet Erhvervsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Det er under afklaring, hvornår den nye digitale standard for e-handel (PEPPOL) indføres. Der vil blive meldt nærmere ud herom på et senere tidspunkt.

Det er fortsat obligatorisk for statslige institutioner at e-handle på en række af aftalerne i Statens Indkøbsprogram.

Læs mere om e-handel på fælles indkøbsaftaler