Gør som Rigsrevisionen – producer jeres eget e-læringskursus

16-09-2021
Digitale løsninger

Rigsrevisionen har produceret deres eget e-læringskursus, for at øge kendskabet til deres rolle og funktion.

Kurset er et eksempel på, hvordan en institution kan formidle bredt om sine arbejdsgange og opgaver til sine nye medarbejdere samt andre i staten.

Campusteamet i Statens Kompetenceløsninger har givet en kort introduktion til et e-læringsværktøj, hvor to medarbejdere efterfølgende selv har udviklet kurset. I kurset har medarbejderne anvendt både video og grafik og har, ved hjælp af værktøjet, bundet det hele sammen. Forfatterværktøjet er et program, der er simpelt at benytte, som med et intuitivt setup og letforståelige tutorials klæder brugeren godt på. I kan som institution, i en kortere periode, låne en licens til værtøjet af Campus teamet, så I selv kan drage erfaringer med udvikling af e-læring.

Rigsrevisionens kursus har en varighed på 30-45 minutter og indeholder følgende emner:

  • Hvad er Rigsrevisionen
  • Revisionsordningen i Danmark
  • Rigsrevisionens lovgrundlag
  • Rigsrevisionens opgaver
  • Rigsrevisionen som organisation

Kurset kan findes i Campus kataloget og henvender sig til alle, der har interesse i Rigsrevisionens arbejde, og er særligt relevant for medarbejdere, der samarbejder med Rigsrevisionen.

Er I blevet inspireret til at formidle om jeres organisations opgaver og arbejdsgange, gennem et interaktivt og visuelt medie som e-læring?
Så kan I, ligesom Rigsrevisionen, nemt kaste jer ud i projektet.
Campusteamet vil stå til rådighed med støtte og support.

Kontakt e-læringskonsulent Lars Berger () eller Jesper Haarby Tøstesen () for yderligere oplysninger.