Aabenhedsordning.dk flytter til oes.dk

17-09-2021
Økonomi Indkøb

Hver måned offentliggør ministerierne oplysninger om ministrenes udgifter, gaver og aktiviteter som en del af åbenhedsordningen. Fremover bliver oplysninger samlet på Økonomistyrelsens hjemmeside oes.dk. Åbenheden forbliver den samme.

Siden 2009 har alle ministerier som led i en politisk aftale offentliggjort oplysninger om ministrenes udgifter og aktiviteter den 8. hverdag hver måned.

Åbenhedsordningen fortsætter uændret, men fremover bliver offentliggørelsen af oplysningerne administreret i Økonomistyrelsen. I praksis foregår det sådan, at ministerierne indsender de oplysninger, der er omfattet af åbenhedsordningen til Økonomistyrelsen, som så offentliggør dem på oes.dk.

Åbenhedsordning kan du derfor fra i dag under de respektive ministerier finde oplysninger om den enkelte ministers:

  • Repræsentationsudgifter
  • Udgifter til tjenesterejser
  • Modtagne gaver
  • Arrangementer af officiel repræsentativ karakter
  • Officielle aktiviteter i indeværende måned

Det er fortsat det enkelte ministerium, der er ansvarlig for oplysningerne, så hvis du har spørgsmål til opgørelserne, skal du kontakte fagministeriet.