Invitation til informationsmøde om udbud af Campus – den statslige Talent Management løsning

18-10-2021
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen er pt. ved at forberede udbud af Campus og vil i den forbindelse gerne invitere til informationsmøde for potentielle leverandører, mandag den 1. november 2021, kl. 14:00.

Campus løsningen omfatter funktionalitet inden for områder som digital læring, kompetence-udvikling, performance, udviklingsplaner, 1:1, virtual classroom etc., og som stilles til rådighed for hele staten.

Mødet vil have følgende dagsorden:

• Velkomst og præsentation v/ Økonomistyrelsen
• Forhold af relevans, som potentielle leverandører skal være opmærksom på
• Forventet tidsplan
• Spørgetid – hvor det vil være muligt at stille spørgsmål

Alle virksomheder som har erfaring med sådanne leverancer er velkomne. Af pladsmæssige hensyn begrænses deltagelsen til max 2 deltagere pr. organisation

Referat vil kunne ses i fanen for Digital Læring på oes.dk efter mødet.

Tilmelding til mødet skal ske inden den 28. oktober 2021 til:
Karin Jensen, e-mail: .