Ekstra kontrol i Navision Stat understøtter, at udbetalinger sker til korrekt modtager

04-10-2021
Digitale løsninger

Ny funktionalitet understøtter, at fakturaer ikke indeholder fejl i betalingsoplysninger, hvilket kan være særligt brugbart ved manuel oprettelse.

Den 30. august 2021 blev der med frigivelsen af Navision Stat version 9.7.003 indført en ny funktionalitet, som i forbindelse med behandling af indgående købsdokumenter (fakturaer) viser afvigelser mellem betalingsoplysninger på købsdokumentet og de eksisterende betalingsoplysninger på kreditoren.

Afvigelser fanges automatisk

Funktionaliteten består af to dele: Dels en log, som synliggør alle afvigelser ved modtagelse af bilag fra IndFak. Derudover vil man ved eventuelle afvigelser blive mødt af en ny handling, hvor man let kan acceptere eller afvise de pågældende afvigelser.

Brugere, der behandler indgående købsdokumenter i Navision Stat, bliver bedt om at tage særskilt stilling til de bilag, hvor betalingsoplysningerne ikke stemmer med de betalingsoplysninger, der er registreret på kreditoren. For at kunne acceptere bilag med afvigelser i Navision Stat kan det betyde, at den person, der har godkendt fakturaen i IndFak, skal verificere de nye betalingsoplysninger, hvis ikke dokumentationen allerede foreligger.

Mere information

Har I spørgsmål, er I velkomme til at kontakte os via Serviceportalen hos Statens Administration.