Workshop i forbindelse med udarbejdelse af vejledning til Charter for godt og grønt indkøb

12-11-2021
Indkøb

For at sikre, at den kommende vejledning til Charter for godt og grønt indkøb kommer til at indeholde de nødvendige elementer, der skal understøtte implementeringen og anvendelsen af standarderne, inviterer Statens Indkøb til workshop den 24. november 2021.

Om vejledningen

Vejledning til implementering af Charter for godt og grønt indkøb skal understøtte anvendelsen og implementeringen af standarderne på ministerområderne.

Der er stor forskellighed på tværs af staten, både i relation til hvad og hvor meget vi køber ind og i relation til organisationsopbygningen. Vejledningen skal derfor fungere som et fortolkningsredskab, der gennem bl.a. cases og eksempler, beskriver hvordan man konkret kan implementere de konkrete standarder.

Hvem, hvad, hvornår?

Statens Indkøb inviterer via KIS-forum alle ministerier til at deltage i en række workshops som udgangspunkt frem mod januar, hvor den første del af vejledningen bliver gjort tilgængelig på www.oes.dk.

Den første workshop kommer til at handle om indholdet til standarderne vedrørende henholdsvis Indkøbschefen, Koncernindkøberen og Den grønne rådgiver. Tidspunkt og tema for de efterfølgende workshops vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.

Den første workshop bliver afholdt den 24. november 2021 hos Økonomistyrelsen på Landgreven 4, 1301 København K. Statens Indkøb sender invitation til at deltage i den kommende uge til alle koncernindkøbere. Hvis jeres ministerområde ønsker at deltage i workshoppen, bedes I give besked herom senest fredag den 19. november 2021 med angivelse af, hvem fra jeres ministerområde, der deltager.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til deltagelse på workshoppen eller til udarbejdelsen af vejledningen til Charter for godt og grønt indkøb, er du velkommen til at kontakte Nete Schmidt Pilsgaard på e-mail .