Opdateret udgave af vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

29-11-2021
Økonomi

I vejledningen beskrives den regnskabsmæssige behandling af hensatte forpligtelser, der er foretaget ændringer i vejledningen som følge af Budgetvejledning 2021.

Opdateringen omfatter især ændringer efter Budgetvejledning 2021, der giver mulighed for lave hensættelser på det udgiftsbaserede område når hjemmel er tilvejebragt i de særlige bevillingsbestemmelser. Vejledningen er herudover generelt opdateret med hovedsageligt sproglige ændringer, samt opdatering af konteringseksempler mv.

Læs vejledningen om en regnskabsmæssige behandling af hensatte forpligtelser her.