Ny aftale gør statens trykkeriopgaver mere grønne

09-11-2021
Økonomi Indkøb

Økonomistyrelsen har tildelt en fællesstatslig rammeaftale til tre trykkerier efter et udbud, hvor initiativer, der mindsker klimapåvirkningen, har vægtet hele 60 procent. Udbuddet bygger på dialog med både virksomheder og brancheorganisationen om grønne løsninger.

Mere og mere bliver digitalt, men når ministerier, styrelser og alle de øvrige statslige institutioner får brug for plakater, publikationer eller andre tryksager, så vil de være mere grønne end nogensinde før.

Som en del af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb har Økonomistyrelsen efter et genudbud tildelt en fællesstatslig rammeaftale til de tre trykkerier Kailow Graphic A/S, Prinfo Konsortiet (bestående af PrinfoDenmark A/S, PrinfoParitas Digital Service A/S og Strandbygaard A/S) og Rosendahls A/S, der sikrer en trykkeriaftale for staten, der er betydelig mere klima- og miljøvenlig end tidligere.

Udbuddet er nu i standstill til og med den 18. november 2021. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Helt konkret har udbuddet været udformet sådan, at initiativer der mindsker klimapåvirkningen af både produktionen og transporten, vægtede hele 60 procent, mens prisen vægtede 40 procent. Det betyder i praksis, at trykkerierne, for at komme i betragtning til en trykkeriaftale med staten, har skulle konkurrere på tiltag, der fx handler om grønnere trykkerimaskiner, omlægning til bæredygtig energi, transport i elbiler eller så få pakketure som muligt.

Dialog med trykkerier om grønne løsninger
Før udbudsmaterialet blev udarbejdet, inviterede Økonomistyrelsen alle interesserede trykkerier i Danmark og brancheorganisationen Grakom til en dialog om, hvordan trykkeriaftalen kunne gøres mærkbar grønnere gennem eksempelvis krav til klima- og miljøstandarder og certificeringer.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Thomas Gloy, siger:

”Tidligere på året landede vi en aftale, der sikrer, at statens taxiture bliver markant billigere og grønnere. Den nye fællesstatslige trykkeriaftale med de tre trykkerier er endnu et vigtigt skridt for at mindske klimapåvirkningen af statens indkøb. Udbudsprocessen bygger på en frugtbar dialog med en trykkeribranche, der generelt er langt frem på det grønne område, og som har været meget positive indstillet på at skulle konkurrere om løsninger, der nedbringer CO2-udledningen og en række øvrige klima- og miljøaftryk.”