IndFak: Få hjælp til bagudrettet intern kontrol

16-11-2021
Digitale løsninger

Mulighed for ekstra kontrol efter indførelse af supplerende funktionsadskillelse.

I marts 2021 implementerede IndFak supplerende funktionsadskillelse. Økonomistyrelsen tilbyder institutioner - som benytter IndFak, at få hjælp til at foretage en bagudrettet intern kontrol af fakturaer i IndFak, der ligger forud for implementeringen.

Vi kan hjælpe med, at lave et udtræk af samtlige fakturaer over en ønsket periode. Med dette udtræk kan administrator gennemgå og verificere de fakturaer, hvor der har været et sammenfald mellem sidste varemodtager og endelige disponent. Udtrækket kan rekvireres via Serviceportalen hos Statens Administration.

Tilbuddet om at få udarbejdet udtræk til brug for den bagudrettede kontrol, løber frem til den 1. april 2022.