Baseline-undersøgelse forud for implementering af Charter for godt og grønt indkøb

12-11-2021
Indkøb

Forud for implementering af Charter for godt og grønt indkøb og for at danne grundlag for at kunne undersøge udviklingen i professionaliseringen af indkøb i staten, udsender Statens Indkøb på mandag den 11. marts 2022 en baseline-undersøgelse til alle ministerier via Enalyzer.

Om Charter for godt og grønt indkøb og baseline-undersøgelsen

I Grønne indkøb for en grøn fremtid – Strategi for grønne offentlige indkøb indgår bl.a. et initiativ om et charter for godt og grønt indkøb, som skal understøtte at indkøb generelt set prioriteres endnu højere i staten og at der sker en professionalisering i retning af et bedre og grønnere indkøb. Økonomistyrelsen vil over en årrække udarbejde en fælles statusrapport, på baggrund af ministeriernes afrapportering, der følger udvikling i arbejdet med Charteret.

Økonomistyrelsen gennemfører baseline-undersøgelsen blandt de statslige institutioner forud for implementeringen af charteret, for at kunne danne grundlag for en vurdering af udviklingen i det statslige indkøb. Den første statusrapport forventes udarbejdet ultimo 2022. Formålet med baseline-undersøgelsen er således udelukkende at ”tage temperaturen” på den nuværende situation med henblik på at kunne følge udviklingen, og da Charter for godt og grønt indkøb endnu ikke er trådt i kraft er det desuden helt naturligt, at mange ministerområder ikke på nuværende tidspunkt vil have implementeret standarderne.

Hvad skal du gøre?

Statens Indkøb sender mandag den 15. november 2021 en undersøgelse via Enalyzer til alle departementer og koncernindkøbere. I skal herefter vurdere, om I ønsker at besvare undersøgelsen samlet på vegne af ministeriet, eller om der er nogle af de underliggende institutioner, der ønsker at afrapportere selvstændigt.

Såfremt nogle institutioner ønsker at gennemføre afrapporteringen selvstændigt, bedes I meddele dette til Nete Schmidt Pilsgaard på e-mail , så vi kan sende dem et særskilt link til baseline-undersøgelsen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af baseline-undersøgelsen eller andet, er du velkommen til at kontakte Nete Schmidt Pilsgaard på e-mail .