Statsligt samarbejde højner informationssikkerheden

09-03-2021
Digitale løsninger

I samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har Campus lanceret to nye e-læringskurser

""

I midten af januar lancerede Campus i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen to nye e-læringskurser i informationssikkerhed rettet mod hhv. systemejere og udviklere. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har et læringsbehov i Skatteministeriets koncern, og Digitaliseringsstyrelsens mål er, at også systemejere og udviklere andre steder i staten kan få gavn af kurserne og dermed være med til at sikre, at der er styr på informationssikkerheden i de IT-systemer, der løbende udvikles og vedligeholdes.

Det er glædeligt, at vi i samarbejde med andre statsinstitutioner kan være med at udbygge Campus kursuskataloget, og dermed styrke statens fælles kompetenceopbygning på et så centralt område som informationssikkerhed ved systemudvikling.

Simon Schulian, Vicedirektør i Økonomistyrelsen

Formålet med kurserne er at få informationssikkerhed placeret centralt i udviklingen af IT-systemer, så udviklere medtænker informationssikkerheden i udviklingen af systemet, samt at system- og platformsejre er opmærksomme på det, når de driver systemerne.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har sammen leveret indholdet til kurset, mens Økonomistyrelsens Campus team har sikret at den faglige viden er præsenteret i et didaktisk passende format i form af to e-læringskurser. De to kurser kan findes i Campus, varer hver ca. 40 minutter og er inddelt i specifikke, overskuelige emner.