Lovpligtig e-handel udskydes til 1. januar 2023

04-03-2021
Indkøb

Efter planen skulle et krav om e-handel i den offentlige sektor på en række indkøbsområder træde i kraft fra 1. januar 2022.

Overgangen til obligatorisk e-handel vil være en stor forandring for mange offentlige institutioner og private virksomheder. For at sikre tilstrækkelig tid til at forberede lovkravet og gennemføre implementeringen er det besluttet at udskyde lovkravet til 1. januar 2023.

Økonomistyrelsen og Erhvervsstyrelsen arbejder tæt sammen om at fastsætte de kommende regler og forventer i første omgang inden sommerferien 2021 at sende udkast til den nye digitale standard for e-handel (PEPPOL) i høring hos offentlige institutioner og erhvervslivet.

Frem mod 2023 vil Økonomistyrelsen og Erhvervsstyrelsen i samarbejde med blandt andet KL, Danske Regioner og erhvervsorganisationer løbende drøfte og igangsætte initiativer, der skal bidrage til sikre en god overgang til e-handel i den offentlige sektor.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte os gennem vores kontaktmodul.

Klik her for at tilgå Statens Indkøbs kontaktmodul.