Kunstig intelligens letter arbejdet med at kontere fakturaer i statens institutioner

06-05-2021
Digitale løsninger

Fremover kan institutioner bruge mindre tid på at kontere fakturaer og få samtidig få bedre datakvalitet og et stærkere grundlag for økonomistyring.

""

Med hjælp fra kunstig intelligens tilbyder Økonomistyrelsen en ny konteringsløsning i det fællesstatslige indkøbssystem, IndFak. I praksis betyder det, at langt færre fakturaer skal konteres manuelt. Medarbejdere kan nøjes med at kontrollere konteringen og sende fakturaen videre til godkendelse.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Simon Schulian, siger:

AI-løsningen er en af de første af sin art i statens store systemer og er en god indikator på, hvor de fællestatslige systemer bevæger sig hen teknologisk. Vi er stolte over at kunne tilbyde en fælles løsning, hvor vi anvender den nyeste teknologi rigtig fornuftigt, og som er inkluderet i det systemabonnement, der betales for IndFak.

Den automatiske kontering vil lette institutionernes arbejde både med kontering og efterfølgende at gennemtjekke nøjagtigheden. På den måde frigives væsentlige tidsmæssige ressourcer, som i stedet kan anvendes til betalingskontrol og dermed minimere risiko for svig.

Kontorchef for Økonomisystemer, Carina Priess Sørensen, har ansvar for Øko-nomistyrelsens fællesstatslige økonomisystemer. Hun uddyber:

Der er flere fordele ved at bruge løsningen. Fakturaerne bliver konteret mere korrekt og med en ensartet anvendelse af de mange konti i registreringsrammen, hvilket giver en bedre datakvalitet. Samtidig får institutionerne et langt bedre overblik over anvendelsesgraden af egen registreringsramme og øger dermed den robusthed, der ligger til grund for god økonomistyring.

Løsningen er udviklet i samarbejde med Mercell Danmark og er afprøvet af flere pilotinstitutioner, inden den blev frigivet midt i april.