Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet er opdateret

02-07-2021
Økonomi

I vejledningen beskrives de bevillingsmæssige regler samt den regnskabsmæssige behandling af tilsagn om tilskud. Opdateringen omfatter især en række præciseringer som følge af Budgetvejledning 2021.

Opdateringen omfatter en præcisering af, hvornår det er relevant at yde tilsagn om tilskud, samt en nærmere afgrænsning af under hvilke betingelser annullerede eller tilbagebetalte tilsagn kan genanvendes. Det er endvidere i en række bestemmelser præciseret, at hjemmel til disponering opnås ved optagelse af særlig bevillingsbestemmelse i finanslovens anmærkninger.

Læs vejledningen her