Genudbud af Trykkeriaftalen er offentliggjort

06-07-2021
Økonomi Indkøb

Økonomistyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet om genudbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Trykkeri-, kopi- og printerydelser.

Den nuværende rammeaftale udløber den 31. december 2021.

Udbudsmaterialet for genudbud af aftalen kan tilgås via udbudsystemet, Ethics, ved at følge nedenstående link, hvor tilbudsgivere også kan afgive tilbud. Tilbudsgivere kan ligeledes indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudssystemet. 

Der er tilbudsfrist den 30. august 2021 og aftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Link til udbudsmaterialet for trykkeriudbuddet i Ethics. 

Med den kommende trykkeriaftale har Økonomistyrelsen som led i strategien Grønne indkøb for en grøn fremtid skruet op for de grønne ambitioner for at sikre, at staten fremover kan indkøbe endnu grønnere trykkeri-, kopi- og print-ydelser. Tilbudsgiverne skal således i deres tilbud beskrive, hvordan de i aftaleperioden vil nedbringe klimaaftrykket fra både produktionen af produkter og transporten heraf.