Nu bliver statens indkøbere endnu bedre – også til grønne indkøb

23-02-2021
Indkøb

Som en del af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb får statens mange indkøbere og udbudskonsulenter senere på året tilbudt to nye uddannelsesprogrammer. Målet er at styrke de generelle indkøbskompetencer med ekstra fokus på indkøb, der kan understøtte den grønne omstilling.

Som indkøber i staten skal man have styr på mange ting. Forvaltningsregler, udbudsregler, godt købmandskab og markedskendskab for bare at nævne et par ting. Heldigvis er der mange dygtige indkøbere og udbudskonsulenter i staten, men da det offentlige indkøb i højere grad skal understøtte den grønne omstilling, er der behov for, at vi bliver endnu dygtigere.

Som en del af strategien Grønne indkøb for en grøn fremtid iværksætter regeringen derfor en målrettet indsats for at styrke de indkøbsfaglige kompetencer hos medarbejdere i staten, der til dagligt arbejder med indkøb, udbud og kontrakter. Det gælder både de generelle indkøbskompetencer, men også forskellige former for specialistviden, der blandt andet handler om at købe mere strategisk, miljøvenligt og bæredygtigt ind.

I praksis bliver det Rådgivningsenheden – Statens indkøb, som Økonomistyrelsen driver i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der udvikler de to uddannelsesforløb.

Maria Haugaard, teamleder i Rådgivningsenheden, siger:

Vi oplever, at der er stor efterspørgsel i de statslige institutioner efter både generelle kompetenceudviklingsforløb og specialistkurser, der kan opkvalificere både indkøberne og udbudsjuristerne, ikke mindst på det grønne område. Derfor vil vi til efteråret udbyde to omfattende grundforløb, der vil styrke kompetencerne inden for fx udbudsregler og kontraktstyring, hvilket er forudsætningen for flere grønne indkøb.

Læringsforløbene bliver suppleret med specialistkurser og netværk, der går i dybden med specifikke indkøbs- og udbudsdiscipliner, blandt andet når det gælder brugen af miljømærker og erfaringer med miljø- og CSR-krav. 

Kontorchef i Statens Indkøb, Thomas Gloy, siger:

Det er helt afgørende for regeringens ambitiøse, grønne indkøbsstrategi, at vi får løftet indkøbskompetencerne rundt om i staten. Der bliver stillet mange krav til de offentlige indkøbere og udbudskonsulenter, og derfor skal vi også sørge for, at de kan få en indkøbsuddannelse i staten, der giver dem redskaber og viden på et niveau, hvor indkøbene også bliver en løftestang til den grønne omstilling.