Brugernes ønsker til Statens Budgetsystem bliver hørt

26-02-2021
Digitale løsninger

Vi lytter til brugernes forslag til forbedringer af Statens Budgetsystem. Som det første kommer der nye inputskemaer, som giver bedre performance.

I efteråret 2020 gennemførte Økonomistyrelsen en brugertilfredsheds-undersøgelse. Brugere i økonomifunktioner blev inviteret til at give feedback på vores produkter, herunder Statens Budgetsystem (SBS). Det resulterede i mange konkrete og konstruktive kommentarer. Thomas Jensen, systemansvarlig for SBS, siger:

Brugernes kommentarer og ønsker er vigtige, når vi arbejder med at gøre SBS bedre og mere brugervenligt. Netop de brugere, som sidder i økonomifunktioner, benytter systemet dagligt og skal have de bedst mulige arbejdsbetingelser. Derfor er vi rigtig glade for de tilbagemeldinger, vi har fået. Ikke mindst fordi SBS stadig er et relativt nyt it system, som vi har fokus på hele tiden at gøre bedre.

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen er SBS teamet i fuld gang med at udvikle og gennemføre flere indsatser i nærmeste fremtid.

Nye inputskemaer vil styrke performance

Brugere har oplevet, at systemet har været langsomt at arbejde i, fordi det kan tage lang tid at åbne inputskemaer. Det er en kendt udfordring, som vi nu forbedrer. 13 forskellige institutioner har hjulpet med at teste en ny type inputskemaer, og testresultatet har vist en klar forbedring af svartider.

Med releasen i februar 2021 bliver de første nye inputskemaer implementeret på den del, som knytter sig til institutionsbudgettet. I løbet af 1. halvår af 2021 vil inputskemaer, som knytter sig til anlæg og løn, ligeledes blive opdateret.

Flere brugere kan ikke være på samme inputskema samtidig

Nogle brugere er utilfredse med, at det ikke er muligt for flere brugere at tilgå det samme inputskema på samme tid. Det er der imidlertid en god grund til. Netop denne begrænsning betyder, at brugerne kan være sikre på, at deres ændringer slår igennem, når de redigerer. Derfor er det vigtigt at etablere gode vaner og fx huske at lukke vinduer ned, hvis man ikke aktivt er i gang med at redigere.

Ny mulighed for rapportering på alias

I brugertilfredshedsundersøgelsen nævnes også et ønske om at kunne lave rapporter på baggrund af budgettering på alias. Med releasen i februar 2021 kan SBS tilbyde en ny skabelon, så det bliver muligt at lave sine egne rapporter på alias.

Udviklingsønsker indgår i den samlede prioritering

Der er kommet mange forskellige ønsker til forbedringer, som bl.a. handler om at få bedre rapporteringsmuligheder, bedre understøttelse af alias, styrkede vejledninger, nemmere udgiftsopfølgning og enklere rapportering og styrket overblik til budgetansvarlige.
Flere af disse ønsker har lidt længere udsigter. Men de er noteret og indgår i den samlede prioritering over indsatser.

Læs mere 

Læs mere i om de forbedringer, som bliver implementeret 1. marts i releasenote 2021.002

Læs mere om brugernes tilbagemeldinger i brugertilfredshedsundersøgelsen