Navision Stat opgraderes til ny standardversion i 2022

17-08-2021
Digitale løsninger

Opgraderingen sikrer en bedre brugeroplevelse på flere områder.

Økonomistyrelsen er i fuld gang med at opgradere Navision Stat fra Microsofts standardversion Dynamics NAV 2016™ til Dynamics NAV 2018™. I april 2022 frigiver Økonomistyrelsen den nye version af Navision Stat under versionsnavnet NS11.0., som indeholder ændringer både hvad angår funktionalitet og den teknologi, som driver løsningen.

Selvom den nye version introducerer mange nye muligheder, vil de grundlæggende funktionaliteter, som du kender dem, være stort set uændret. For eksempel vil DDI-bestillinger, fakturabehandling, udbetalinger, beholdningsafstemninger, anlægsadministration, mm. ligne sig selv.

Generelt løft af brugervenligheden

Opgraderingen sikrer både bedre brugeroplevelser og en mere effektiv vedligeholdelse af løsningen. Herunder ses nogle af nyhederne:

Brugeropgaver
Det bliver muligt at oprette beskeder til dig selv eller dine kollegaer vedrørende opgaver, der skal udføres i systemet og linke direkte til den side, hvor opgaven skal udføres.

Kontekstafhængige notifikationer
I stedet for de velkendte pop-up beskeder, fx en notifikation om manglende opsætninger, er det nu muligt at vise en notifikation direkte i det vindue, der er åbent. Som noget nyt kan notifikationen nu også indeholde link til den side, hvor fx opsætningen mangler.

Guidede processer
Det bliver muligt for Økonomistyrelsen - og som en del af systemvedlige-holdelsen - at bygge procesguides ved hjælp af wizards, så fx opsætninger bliver mere simple. Det vil hjælpe dig som bruger, så det bliver mere klart, hvad du skal gøre.

Mere robust automatisering
Planlægning af opgavekøer bliver omlagt til en anden teknologi, der sikrer mere robust afvikling af kørsler, så du kan stole på, at opsat tidsfastsat afvikling af en kørsel eller udskrift foretages som opsat.

Opmærkning af persondata
Det bliver muligt at markere alle felter, der indeholder bl.a. persondata, så disse let kan eksporteres på tværs af applikationen, hvorved du som kunde lettere kan opfylde din forpligtelse ift. GDPR og indsigtsretten. Markeringen foretages ved Økonomistyrelsen som en del af systemvedligeholdelsen.

Betalings- og opkrævningsmoduler opgraderes samtidig

Ud over opgraderingen af Navision Stat til en ny standardversion, opgraderes Payment Management (PM-udbetalinger) og Collection Management (CM-opkrævninger) modulerne også. Fra Navision Stat 11.0 vil vi derfor overgå til PM og CM version 5.0, som bl.a. sikrer stærkere valideringer af udbetalinger.

Kun for teknikere

Den nye version indeholder flere store ændringer i udviklingsmiljø og serveropsætninger. Blandt andet introduceres en helt ny måde at foretage udvidelser af funktionaliteten på. Det bliver nu muligt at placere tilretninger i såkaldte Extensions v. 2.0, frem for direkte i C/SIDE-klienten. Det betyder bl.a., at det ikke længere er muligt at se al koden via C/SIDE, men kræver andre værktøjer, fx Visual Code. I første omgang vil Navision Stat dog være implementeret efter den eksisterende model.

Herudover introduceres flere nye opsætningsmuligheder på NST-servicen, bl.a. angivelse af antal tilladte login-forsøg, opsamling af telemetridata, opsætning af den nye Task Scheduler til brug for afvikling af opgavekøer, opsætning af integration til det nye udviklingsmiljø, mm.

Status for udviklingsarbejdet

Navision Stat-teamet har siden marts 2021 været i gang med analyser og det tekniske løft af koden til den nye version. Efter sommerferien begynder vi at udvikle de nødvendige ændringer og efterfølgende opgradere vores egne testmiljøer. Hen over efteråret og ind i 2022 gennemføres omfattende tests for at sikre, at kvaliteten og sikkerheden er i top.

Vedligehold af den nuværende Navision Stat version

Parallelt med Dynamics NAV 2018™-projektet foretages forsat vedligehold på den nuværende version, der ultimo oktober 2021 frigives som statslig hovedversion NS9.8. Her vil fokus være på:

  • Integration til Næste generation Digital Post
  • Understøttelse af ny infrastruktur i Nemlogin 3
  • Funktionalitet til at integrere Gældsstyrelsens inddrivelsessystem, PSRM

Efter frigivelsen af NS9.8 forventes alene at frigive kritiske fejlrettelser eller lovbunden funktionalitet frem til frigivelsen af NS11.0 til april 2022.

Følg med på hjemmesiden

Du kan følge processen med implementering af NS11.0. og den efterfølgende udrulning på Økonomistyrelsens hjemmeside. Både her på hjemmesiden og via nyhedsbreve informerer vi løbende om produktet, planlægning og opgraderingen.