Etablering af Campus Governance Board - nu flytter Campus ind på direktionsgangen

16-04-2021
Digitale løsninger

Gennem samarbejdet i CGB er det formålet at udvikle Campus - i samarbejde med de institutioner, der bruger Campus.

Campus har nu eksisteret i over 10 år, og vi føler i Økonomistyrelsen, at vi efterhånden har fået en god og stabil løsning. Campus har også med årene fået en større og større rolle i mange statsinstitutioners medarbejder- og kompetenceudvikling.

Som allerede annonceret, tog vi i efteråret næste skridt med etableringen af Campus Governance Board (CGB) med 3 vigtige fokusområder:

 • At sikre det lokale ejerskab
  - ved at sikre en passende strategisk forankring af Campus i de respektive direktioner og i det lokale ledelseslag.
 • At understøtte produktudviklingen
  - ved at sikre kvaliteten af e-læring og af de koncepter der udvikles i Campus, så det til enhver tid afspejler statens behov for kompetence- og medarbejderudvikling.
 • At have fokus på brugervenlighed
  - ved konstant at have fokus på at optimere Campus' brugervenlighed for derigennem at øge anvendelsen af Campus.

CGB består af 14 topchefer og HR-ansvarlige fra et meget bredt område i staten, svarende til 80% af alle brugere i Campus, som mødes 2-3 gange årligt. I CGB har vi repræsenteret alt fra Kriminalforsorgen, Rigspolitiet, Erhvervsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Banedanmark, Forsvarsakademiet, Styrelsen for IT-og Læring, Landbrugsstyrelsen, Finansministeriet, Administrations- og Servicestyrelsen, Udenrigsministeriet til Medarbejder- og kompetencestyrelsen - og naturligvis Økonomistyrelsen selv.

CGB udstikker den strategiske retning, mens arbejdet udføres i en række spor:

 • Spor 1: Koncepter: som handler om pilotforsøg med PULS/MUS i 2-3 organisationer i løbet af 1. halvår 2021.
 • Spor 2: Kvalitet: som handler om kvaliteten af den e-læring, vi allerede har udviklet eller indkøbt, hvor alle kurser forventes gennemgået første gang medio 2021.
 • Spor 3: Pakker: som handler om at udvikle færdige e-læringspakker til specifikke målgrupper, hvor Lederpakken offentliggøres i april måned 2021, og næste pakke vil være en AC/Fuldmægtig pakke.
 • Spor 4: Udvikling: som sætter fokus på kommende e-læringstitler, som skal udvikles eller indkøbes, hvor der pt. er 5-6 kurser, der er ved at blive beskrevet indholdsmæssigt inden medio 2021.
 • Spor 5: Kommunikation: som handler om, hvordan vi får spredt viden, erfaringer og gode historier, hvilket vil være en løbende aktivitet i hele 2021.
 • Spor 6: Brugervenlighed: som har fokus på at gøre det let at være Campus bruger, uanset om det handler om tekniske barrierer eller brugernes navigation i Campus.

Vi begynder nu i foråret at se de første leverancer fra sporene, og set fra Økonomistyrelsen side anser vi initiativerne omkring CGB som noget helt centralt i den kommende års udvikling af Campus. Vi kan derfor kun opfordre alle Campus brugere og øvrige interesserede til at følge med i udviklingen, da vi allerede i 2021 vil begynde at se effekten af arbejdet i CGB.