Nye vejledninger om opgørelse og registrering af feriepengeforpligtelsen

30-09-2020
Økonomi

Som følge af den nye ferielov ændres retningslinjerne for den regnskabsmæssige håndtering af feriepengeforpligtelsen i 2020.

I 2020 ændres den regnskabsmæssige håndtering for feriepengeforpligtelsen. Overordnet set består ændringen for det første i, at den eksisterende feriepengeforpligtelse skal opreguleres via en primokorrektion. For det andet skal den indregnede feriepengeforpligtelse genberegnes og opdeles i en forpligtelse for den indefrosne ferie og skyldige feriedage over for de ansatte ultimo 2020.

Økonomistyrelsen har sendt en orientering om de nye retningslinjer og tilhørende nye vejledninger om feriepengeforpligtelsen til departementerne.

Materialet kan findes i links nedenfor: