Ny integrationsplatform skal sikre bedre adgang til data

16-09-2020
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen er ved at etablere en ny integrationsplatform. Den skal give bedre overblik over de fællesadministrative data og gøre det lettere at udveksle data mellem de fællesstatslige it-systemer og lokale fagsystemer hos de statslige institutioner.

Økonomistyrelsens nye integrationsplatform, som forventes i drift fra foråret 2021, vil lette kommunikationen mellem Økonomistyrelsens centrale systemer og it-systemer hos institutioner og samarbejdspartnere. Samtidig vil integrationsplatformen gøre det lettere at sikre en stabil drift af integrationer og yde de statslige institutioner en hurtig service ved fejl i forbindelse med dataoverførsler.

Statens It leverer integrationsplatformen, som ligger i Statens It’s driftscenter GovCloud, der er en såkaldt private cloud, som fleksibelt stiller kapacitet til rådighed for trafikken på integrationsplatformen.

Kartin Hockauf, Kontorchef i Center for Systemer i Økonomistyrelsen:

Vi har valgt at skifte til en ny og mere moderne integrationsplatform. De fællesstatslige it-systemer udvikler sig løbende og stiller stadig mere funktionalitet til rådighed for institutionerne. Det betyder, at behovet for integrationer vokser støt. Med den stigende kompleksitet i integrationer mellem vores systemer er det afgørende, at vi har de rigtige værktøjer til at bevare overblikket.

Allerede i starten af 2021, vil man kunne sætte nye integrationer i drift via den nye integrationsplatform.

Bibeholder eksisterende snitflader

Den ny integrationsplatform vil erstatte den nuværende integrationsplatform ØDUP. De statslige institutioner, der i dag bruger ØDUP, skal dog helst ikke mærke ret meget til den nye integrationsplatform. Planen er, at flytte de eksisterende snitflader til ØDUP over på den nye integrationsplatform.

Økonomistyrelsen forventer, at al ØDUP-funktionalitet er flyttet og kan sættes drift i foråret 2021. De institutioner, der integrerer til ØDUP i dag, skal i forbindelse med projektet forvente, at skulle udskifte den URL, som de i dag benytter til dataudveksling. Vi informerer nærmere herom i starten af 2021.

Ændringer i snitfladen hos institutionen

Nyt ved integrationsplatformen er, at institutionens it-afdeling skal sørge for, at det lokale fagsystems integrationskomponent medsender en såkaldt API-nøgle, som bliver genereret på den nye integrationsplatform. API-nøglen bruger Økonomistyrelsen til at opsamle statistik om den enkelte integration og få viden om trafikken på integrationsplatformen.

Vi informerer nærmere om den mindre ændring for snitfladen til ØDUP i løbet af efteråret 2020.

I forhold til øvrige ændringer undersøger vi lige nu, om vi kan forenkle eller afskaffe brugergrænsefladerne og mails med notifikationer, fordi integrationsplatformen først og fremmest skal være et bindeled for kommunikation fra maskine til maskine.

Test i starten af 2021

Økonomistyrelsen vil gerne sikre sig, at de systemer, der benytter ØDUP i dag fungerer på den nye integrationsplatform. Derfor meddeler vi i starten af 2021, hvordan du kan teste dit lokale systems integration til den nye integrationsplatform.

Har du spørgsmål til den ny integrationsplatform, så kontakt os via Serviceportalen hos Statens Administration.

Økonomistyrelsens integrationsstrategi

Etableringen af den ny integrationsplatform er en del af Økonomistyrelsens integrationsstrategi for de fællesstatslige systemer.

Integrationsstrategien skal blandt andet:

  • Skabe klare og fleksible integrationsmuligheder
  • Gøre det enklere at etablere og vedligeholde integrationer til de fællesstatslige systemer
  • Understøtte realtidslignende data og høj driftsstabilitet
  • Sikre, at dokumentation og overvågning lever op til styrelsens høje sikkerhedskrav
  • Sikre effektiv styring og overblik med såvel interne som eksterne integrationer