Netværk giver værdi for medarbejderne i staten

17-09-2020
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

Medarbejderne i staten er begejstrede for Økonomistyrelsens mange netværk, hvor de kan videndele om alt fra økonomistyring til udbudsjura. Det viser den seneste samlede brugerundersøgelse, hvor vores netværk i gennemsnit scorer 4,3 på en skala fra 1 til 5.

For få dage siden var 130 medarbejdere fra hele staten samlet til en virtuel netværkskonference om alle de muligheder, der er for at udvikle ledelsesinformation på forskellige Business Intelligence-platforme. BI er en type værktøj, hvor det er muligt at visualisere dynamisk data, så man får bedre overblik over sin institution. 

Malene Risbjerg Olsen, personalekonsulent fra Miljø- og Fødevareministeriet var en af deltagerne på konferencen:

Spørgetimen var en fantastisk god mulighed for at tale med dygtige folk bag kulisserne. Alt i alt en fantastisk spændende og inspirerende dag. Tak!

Fire gange om året mødes medarbejdere fra staten og selvejeinstitutioner i mindre BI-netværk for at diskutere forskellige udfordringer, der er relateret til data og ledelsesinformation.

Videndeling i 20 netværk

Konferencen og BI-netværket er kun et blandt mange netværksmøder i Økonomistyrelsen. Næsten hver uge mødes medarbejdere og ledere fra hele staten i et af Økonomistyrelsens omkring 20 forskellige netværk, hvor de videndeler om alt fra avancerede analysemetoder til økonomistyring og udbudsjura. 

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Hanne Lund-Christensen:

Netværksmøder med ledere og fagmedarbejdere er meget højt prioriteret hos os, fordi vi igen og igen oplever, at det giver værdi at skabe fora, hvor man kan mødes på tværs af staten og sparre og udveksle erfaringer om meget fagspecifikke emner. Samtidig får vi i styrelsen mulighed for at mødes direkte med vores kollegaer og orientere om fx betydningen af nye vejledninger eller om nye funktionaliteter i vores it-systemer. Det giver ofte en unik feedback.

Når deltagerne selv skal beskrive udbyttet af netværksmøderne, er tilbagemeldingerne også ofte ganske positive:  

Mikkel Schannong Rasmussen, udbudsjurist fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Rådgivningsenhedens netværk for udbudsjurister med få års erfaring giver mig en fantastisk mulighed for at udvide min horisont inden for nogle udbudsretlige problemstillinger, som jeg ikke er alene om. Det er en fed fornemmelse at kunne dele udfordringer og få dem anskuet fra flere vinkler.

Kenny Larsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen:

Jeg deltager i netværket for Advanced Analytics, der er et rigtig godt forum til at få ord som ’big data’, ’machine learning’ mv. ned på jorden og ind i en praktisk kontekst i det offentlige.

Brugertilfredsheden bliver målt og evalueret

Den seneste samlede brugerundersøgelse fra december 2019 bekræfter da også, at medarbejderne i staten er meget tilfredse med Økonomistyrelsens netværk. 

Den gennemsnitlige tilfredshed med 11 udvalgte netværk ligger på 4,3 med udsving fra 3,7 til 4,7 på en skala fra 1 til 5. Et enkelt netværk for økonomimedarbejdere får lige under fire point, mens alle andre ligger på fire eller derover. Et netværk for økonomichefer i ministerierne scorer hele 4,7 point. 

Hanne Lund-Christensen:

Vi gennemfører vores brugerundersøgelse hvert år for at få en pejling på, hvor tilfredse medarbejderne i staten er med vores it-systemer, kurser, rådgivning og netværk. Det gør vi for at få et billede af, hvor der er behov for, at vi gør det endnu bedre. I forhold til vores netværk kan vi fx se, at deltagerne gerne vil have mulighed for at deltage både fysisk og virtuelt, og så vil flere gerne inspireres af eksterne oplæg.

Økonomistyrelsen gennemfører om få uger en ny brugerundersøgelse, hvor omkring 100.000 medarbejdere i staten får mulighed for at svare på, hvor tilfredse de er med alt fra it-systemer til workshops og netværk.