Hvor tilfreds har du været med vores service det sidste år?

24-09-2020
Indkøb Digitale løsninger

Sidste år gav 35.000 medarbejdere i staten og selvejesektoren deres input til, hvordan vi kan forbedre alt fra vores it-systemer til netværksmøder. Den 5. oktober sender vi en ny spørgeskemaundersøgelse ud til omkring 75.000 brugere, så vi kan måle, hvor vi har forbedret os, og hvor der kan være behov for at løfte vores service.

I Økonomistyrelsen bestræber vi os på at levere de bedste løsninger for vores brugere; uanset om det gælder vores it-systemer, netværk, workshops, kurser eller rådgivning. Det gør vi bedst ved at inddrage vores kunder og samarbejdspartnere i vores arbejde og spørge nysgerigt ind til, hvor de ser et forbedringspotentiale i vores løsninger.

Hanne Lund-Christensen, vicedirektør i Økonomistyrelsen:

For at levere de bedst mulige løsninger, er det vigtig, at vi lytter til vores kunder og tager dem med på råd. I sidste ende handler det om værktøjer og rådgivning, der skal hjælpe dem i hverdagen. Derfor ser vi også meget frem til at få en masse svar og input i dette års brugertilfredshedsundersøgelse, som potentielt når ud til omkring 75.000 medarbejdere i staten.

Brugernes svar gør en forskel

I år bliver brugertilfredshedsundersøgelsen udvidet til at omfatte flere it-systemer, rådgivningsydelser og kurser, og brugerne får spørgsmål om alt fra tilfredshed med sagsbehandlingstider til brugervenlighed i systemerne. Og de mange svar og input gør en forskel, fortæller Hanne Lund-Christensen:

Helt konkret har sidste års brugerundersøgelse blandt andet resulteret i, at vi har opdateret en række brugervejledninger, forbedret vores sagsbehandlertid på rådgivning og videreudviklet konkrete funktioner i vores it-systemer efter ønske fra brugerne. Derfor er vi også meget taknemmelige for alle de svar, vi får i år, som hver især gør en forskel og betyder, at vi kan gøre vores ydelser og services endnu bedre.

Brugertilfredshedsundersøgelsen bliver suppleret med løbende evalueringer, som vi gennemfører hele året rundt.

Resultaterne af brugerundersøgelsen bliver offentliggjort på vores hjemmeside i december og publiceret i nyheder her på oes.dk og på Økonomistyrelsens
LinkedIn-profil.