Genudbud af Medieovervågningsaftalen

30-09-2020
Indkøb

Økonomistyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse om genudbud af rammeaftalen vedrørende indkøb af medieovervågningsydelser (Medieovervågningsaftalen), da den nuværende rammeaftale udløber den 31. dec. 2020.

Udbudsmaterialet for genudbud af Medieovervågningsaftalen kan tilgås via Ethics ved at følge nedenstående link. Tilbudsgivere kan indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbuds-hjemmesiden indtil fredag den 16. oktober 2020. Afgivelse af tilbud skal ligeledes ske på udbudshjemmesiden.

Du kan tilgå udbudsmaterialet på Ethics.dk

Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 10:00. Aftalen forventes at træde i kraft per 1. januar 2021.

Lavere transaktionsomkostninger

Med den kommende medieovervågningsaftale afløftes udbudspligten, så de enkelte statslige institutioner ikke skal udbyde medieovervågningsydelser hver for sig. Transaktionsomkostningerne holdes derfor lave for både virksomhederne og de statslige institutioner.