Genudbud af Medieovervågningsaftalen - Ny forpligtende aftale i Statens Indkøbsprogram

18-09-2020
Indkøb

Økonomistyrelsen arbejder på et genudbud af Medieovervågningsaftalen som, i modsætning til den nuværende Medieovervågningsaftale, vil være forpligtende for staten at anvende. Aftalen forventes underskrevet i løbet af efteråret 2020, således at den kan træde i kraft den 1. januar 2021. 

Af sortimentet udgår overvågning af udenlandske medier samt fagmedier. Udarbejdelse af søgeprofiler og analyser vil blive prissat på timebasis. Dette for at øge transparensen i faktureringen og opnå en besparelse på disse ydelser. Samtidig bliver prisbilaget brudt ned på flere enheder, hvad angår selve medieovervågningen, ud fra kombinationen af følgende to variable: antal modtagere og antal søgehits - begge på månedsbasis. Dette er ligeledes for at bidrage til gennemsigtigheden i prisstrukturen. 

Hvis I har spørgsmål vedrørende den nye aftale, er I velkomne til at skrive til