Hvor tilfreds er du og dine 75.000 kollegaer med vores services?

05-10-2020
Digitale løsninger Økonomi

Fra i dag har 75.000 brugere af vores services mulighed for at fortælle os, hvor tilfredse de er med alt fra vores it-systemer til workshops, e-læringskurser, netværk, rådgivning og meget mere. Årets brugertilfredshedsundersøgelse skal blandt andet belyse, hvor tilfredse brugerne er med de forbedringer, vi har lavet på baggrund af sidste års undersøgelse.

""
Hvor tilfreds er du med brugervenligheden i vores it-systemer?
Hvor tilfreds er du med netværksmødet ift. at skabe værdi for dit arbejde?
Hvor tilfreds er du med den faglige kvalitet af rådgivningen?

Ovenstående er blot tre eksempler på spørgsmål, som over 75.000 ansatte i staten og selvejesektoren i dag modtager i deres indbakke fra Økonomistyrelsen. Vi har netop udsendt vores årlige brugertilfredshedsundersøgelse, hvor vi blandt andet undersøger den generelle tilfredshed, brugervenligheden i vores systemer samt kvaliteten af de ydelser, vi udbyder.

Poul Taankvist, direktør i Økonomistyrelsen:
”Vi er meget opmærksomme på, at vi kun kan løse vores opgaver ordentligt, hvis vi inddrager de medarbejdere, der hver dag skal få tingene til at ske ude på arbejdspladserne. Derfor går vi igen i år ud og spørger de brugere, der til dagligt er afhængige af vores services om, hvor tilfredse de er med eksempelvis brugerven-ligheden i et specifikt it-system. Brugerundersøgelsen tager kun få minutter at besvare men kan være med til at forbedre de værktøjer, som medarbejderne skal arbejde med.”

Alle svar gør en forskel

I Økonomistyrelsen har vi en stor opgaveportefølje og dermed en stor berørings-flade med de statslige og selvejende institutioner, hvor vi med vores forskellige ydelser stræber efter at gøre en positiv forskel for vores kunder og samarbejdspartnere.

Poul Taankvist:
”Vi arbejder i et bredt spekter af forskellige løsninger, der indbefatter blandt andet it-systemer, rådgivning, workshops, e-læring og meget mere. For at målret-te vores services mest muligt vores brugere, er det yderst relevant at undersøge, hvad vi gør godt, og hvor der er mulighed for at gøre vores services endnu bedre. Sidste år modtog vi 35.000 svar og vi håber, vi får mindst lige så mange i år. Alle svar er med til at gøre en positiv forskel, som sætter retning for vores arbejde, og i sidste ende kommer brugeren til gode”.
Brugertilfredshedsundersøgelsen bliver i løbet af året suppleret med løbende evalueringer, som bliver en del af det samlede resultat for undersøgelsen.

Resultaterne af brugerundersøgelsen bliver offentliggjort på vores hjemmeside i december og publiceret i nyheder her på oes.dk og på Økonomistyrelsens LinkedIn-profil.