Grøn strategi for det offentliges indkøb

29-10-2020
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

Den offentlige sektors indkøb efterlader i dag et klimaaftryk på 12 millioner ton CO2. Det tal skal reduceres. Derfor har regeringen i dag præsenteret en strategi for, hvordan den offentlige sektors indkøb kan bidrage til den grønne omstilling.

""

Hvert år køber det offentlige ind for samlet set 380 milliarder kroner – fra mad i børnehaver, medicin og hospitalsudstyr til biler, byggeri og anlæg.

Med strategien ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’ sætter regeringen nu en udvikling i gang, hvor de offentlige indkøb bliver en afgørende forandringsmotor for at nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Nye beregninger viser, at de offentlige indkøb belaster klimaet med 12 tons CO2 om året. Heraf bliver ca. 4 mio. tons udledt i Danmark. Det er første gang, der sættes tal på klimabelastningen ved offentlige indkøb, og ambitionen er, at niveauet skal reduceres markant frem mod 2030.

Læs hele nyheden:  ’Bæredygtighed og klima skal være pejlemærker for offentlige indkøb for 380 mia. kroner’

Læs hele strategien ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’

Bredt samarbejde om strategiarbejdet

Det er Økonomistyrelsen, der har stået i spidsen for arbejdet med strategien i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), samt en sparringsgruppe med eksperter og flere forskningsinstitutioner.

Direktør for Økonomistyrelsen, Poul Taankvist: 

Jeg er meget stolt over vores bidrag til regeringens grønne strategi for det offentliges indkøb. Det har været en stor og kompleks opgave, der kun er lykkedes så godt, fordi strategiarbejdet har været funderet på et meget bredt samarbejde mellem en række ministerier, eksperter og forskningsinstitutioner. Det har været helt essentielt, at så mange forskellige fagligheder, blandt andet inden for klima- og miljøområdet, har delt ud af deres viden.