Statens Lønløsning klar til transition

24-11-2020
Digitale løsninger

I denne uge sætter Økonomistyrelsen transitionen i gang for Statens Lønløsning. Formålet med transitionsfasen er at overdrage ansvaret for drift, udvikling og rådgivning m.v. til den nye leverandørkonstellation bestående af DXC, Netcompany, KPMG og Scott/Tiger, samt at etablere en god overgang til kravene og intentionerne i den nye kontrakt.

Tone Hvalsø, Chefkonsulent i Løn- og Tidssystemer

Efter gennemførelse af kontraktens indledende afklaringsfase, står Statens Lønløsning nu overfor at skulle transiteres. Transitionen indebærer blandt andet en flytning af brugergrænsefladen HR-Løn fra Statens It til DXC, etablering af et skærpet set-up for sikkerhed, samt en tranformation af såvel drifts- og udviklingsprocesser med henblik på at gøre systemet og organisationen bag klar til kontraktens transformation- og moderniseringsopgave, samt højere serviceniveau med udvidet åbningstider.


De mange aktiviteter i transitionsprojektet skal være afsluttet 30. juni 2021, hvorfra den nye leverandørkonstellation skal løfte alle kontraktens ydelser.