Campus Governance Board med fokus på strategisk og digital læring på tværs af staten

09-11-2020
Digitale løsninger

Campus Governance Board repræsenterer 11 statslige institutioner, som vil medvirke til at sætte den fremtidige retning for Campus' indhold og funktionaliteter. Formålet er at udvikle Campus og arbejde strategisk med e-læring i større omfang i staten.

Lene Vejrum, HR-direktør i Rigspolitiet
Lene Vejrum, HR-direktør i Rigspolitiet

Flere ministerier og institutioner anvender e-læring som et grundlæggende element i medarbejdernes kompetenceudvikling og onboarding. Der er et stort potentiale ved at satse strategisk på digital læring gennem Campus – den offentlige læringsplatform. Økonomistyrelsen har derfor nedsat et Campus Governance Board (CGB) med deltagere fra 11 institutioner i staten, som skal sætte retningen for Campus. Gennem sparring skal de hjælpe med at udvikle indhold og koncepter til Campus, eksempelvis udvikling og indkøb af nye e-læringskurser, oprettelse af læringspakker til udvalgte målgrupper og udvikling af digital understøttelse af MUS/PULS koncept.

Som optakt til arbejdet siger afdelingschef Torben Skovgaard, som repræsenterer Erhvervsministeriet i CGB:

Det er åbenlyst at vi skal udnytte e-læringspotentialet. Det er en vej til at kunne honorere ministeriets ambitioner og medarbejderes forventninger til kompetenceudvikling uden at sprænge budgetterne. Med e-læringen har vi foreløbigt sat en ensartet høj standard for vores onboarding, men vi kan uden tvivl komme endnu længere. Det skal CGB gerne bidrage til.

Et tværstatsligt samarbejde giver nye muligheder for at udvikle indhold, som er tilpasset medarbejdernes behov. HR-direktør Lene Vejrum, som repræsenterer Rigspolitiet i CGB, fortæller efter første møde:

Et velfungerende Campus er fundamentet for værdiskabende e-læring - både til det vi selv producerer og det der er fælles for staten. Udviklingen af udbud og kvalitet af kurserne i Campus er helt afgørende for at vi kan udnytte e-læringspotentialet. Derfor er jeg meget glad for, at Økonomistyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har inviteret kunderne indenfor i CGB, så vi kan bidrage til at sætte retning for et endnu bedre Campus.

Til det første møde blev det aftalt at arbejde videre med Campus i fem spor, som vi løbende vil fortælle mere om gennem statens HR-netværk og Campus nyhedsbrev:

  • Digital understøttelse af PULS/MUS i Campus
  • Kvalitetssikring og form på fælles e-læringskurser
  • Udvikling af nye e-læringskurser og læringspakker til specifikke målgrupper
  • Samarbejde og videndeling gennem netværk
  • Kommunikationsinitiativer til HR og medarbejdere