Udfasning af sikkerhedssoftwareaftalen

25-03-2020
Indkøb

Økonomistyrelsen har besluttet at annullere genudbuddet af den fællesstatslige sikkerhedssoftwareaftale. Beslutningen skyldes, at udgifterne til aftalen ville blive væsentligt højere end den forventede kontraktværdi baseret på priserne i de modtagne tilbud.

Efter dialog med centrale brugere af den nuværende aftale er det endvidere blevet konkluderet, at der ikke længere er grundlag for en fællesstatslig aftale på området. Aftalen genudbydes derfor ikke.


Beslutningen om at udfase aftalen fra det statslige indkøbsprogram skal desuden ses i lyset af, at der er tilgængelige alternativer for de statslige institutioner, enten i form af anvendelse af produkter, de allerede råder over, eller ved indkøb på andre centralt koordinerede rammeaftaler, navnlig SKI 02.06 og SKI 50.49.


Spørgsmål kan rettes til Jeppe Groot på tlf. 41782116 eller e-mail .