Statsregnskabet for 2019 offentliggøres den 26. maj 2020.

13-03-2020
Økonomi

Folketingets har vedtaget forslag til lov om tillægsbevilling 2019 (L 99) 19. maj 2020.

Tillægsbevillingen forventes stadfæstet 25. maj 2020. Statsregnskabet for 2019 offentliggøres herefter den 26. maj 2020.

De statslige institutioner aflægger årsrapporter på baggrund af forbrug og aktiviteter knyttet til de givne bevillinger. Disse årsrapporter kan også offentliggøres 26. maj 2020.

Har du spørgsmål, så skriv til