Nyt erfaringskatalog om avanceret dataanalyse identificerer tværgående udfordringer i staten og viser 19 konkrete løsningsforslag

23-03-2020

I dag udkommer vi med et nyt erfaringskatalog, hvor vi beskriver de muligheder og begrænsninger, der er ved avanceret brug af data – såkaldt advanced analytics – som arbejdsværktøj i staten. Erfaringskataloget identificerer en række tværgående udfordringer, og opstiller 19 konkrete løsningsforslag baseret på de statslige institutioners erfaringer.

""

Arbejdet med ’avanceret dataanalyse’ indebærer, at man som organisation anvender en række specifikke metoder til at bruge data.

Metoderne har et stort potentiale for de statslige institutioner, da de muliggør brugen af nye data og nye måder at anvende data på. Eksempler på det er, når staten bruger billeder til lettere at identificere naturområder, eller til at besvare spørgsmålet om, hvornår landets elmaster skal repareres. Denne type analysemetode kan derfor både bidrage til bedre håndtering af problemstillinger i de statslige institutioners opgaveløsning og samtidig frigøre tid fra den enkelte medarbejders sagsbehandling, da man ved brug af dataanalyser vil kunne spare den tid, man ellers ville have brugt på at besigtige eksempelvis elmaster med egne øjne. Det giver bedre løsninger og mere tid til kerneopgaverne, som man lokalt vurderer bedst for borgerne. 

I Økonomistyrelsens arbejde med udbredelse af arbejdsmetoden er vi gentagende gange støt på sammenlignelige udfordringer i de statslige institutioners arbejde med metoderne. Vi har derfor udarbejdet et erfaringskatalog, der belyser de tværgående problemstillinger og opstiller deres mulige løsninger. Vores kontor ’Center for Modernisering og Analyse’ har stået for rapportens udarbejdelse i samarbejde med deltagerne i Økonomistyrelsens ’Netværk for advanced analytics’. Kontorchef Frederik Greisen siger:

”Vi har gennemgået rapporter og datastrategier, der er udarbejdet lokalt i de statslige institutioner for at undersøge de tværgående begrænsninger, man har, når man arbejder målrettet med data i staten. Konklusionerne lægger sig tæt op af de erfaringer, vi selv har gjort ved i arbejdet med avanceret dataanalyse i Finansministeriet. Vi har derfor fulgt op med en spørgeskemaundersøgelse og dybdegående interviews, der har gjort det muligt at opstille en række løsningsforslag til håndteringen af de største udfordringer”.

Tværgående udfordringer i staten

Økonomistyrelsen har i samarbejde med deltagerne i Netværket for advanced analytics identificeret en række tværgående udfordringer forbundet med anvendelsen af advanced analytics. Netværksdeltagerne har vurderet, hvor betydningsfulde udfordringerne er, og udpeget fire primære udfordringer.

  • Silotænkning, der vedrører utilstrækkelig vidensdeling, samarbejde og ejerskab af advanced analytics-løsninger
  • Datakvalitet og –klargøring, der vedrører mangler ved data, hvilket reducerer dets egnethed til advanced analytics-løsninger
  • It-arkitektur, der vedrører manglende understøttelse til samlingen af data, udvikling og drift af advanced analytics-løsninger
  • Juridiske spørgsmål, der vedrører tvivl om lovgrundlaget for videregivelse af oplysninger til advanced analytics-løsninger

19 tiltag til håndteringen af de primære udfordringer

I samarbejde med de statslige institutioner i netværket har Økonomistyrelsen identificeret 19 konkrete cases, der kan inspirere håndteringen af udfordringerne på tværs af staten.

”Vi håber, at vores kollegaer i staten vil læse erfaringskataloget og finde inspiration til øget samarbejde og læring på tværs af staten. På den måde kan vi gøre det både lettere, billigere og mindre tidskrævende at indfri potentialet ved avanceret dataanalyse,” siger Frederik Greisen.

Vi giver her en kort opsummering af de løsningsforslag, man kan lade sig inspirere af:

  • Silotænkning kan håndteres gennem organisatoriske ændringer, nye samarbejdsmetoder og tiltag, der fremmer kulturforandring og nye kompetencer
  • Datakvalitet og –klargøring kan håndteres gennem organisatoriske tiltag, fx etablering af klarere rolle- og ansvarsfordelinger samt standardiserende tiltag til af gøre datas klargøring mindre tidskrævende
  • It-arkitekturen kan udbygges til at understøtte denne type løsninger gennem nye databaser, opsætning af lukkede forsøgsmiljøer og nye dataplatforme
  • Juridiske spørgsmål om dataudveksling ml. myndigheder kan afklares gennem interne vurderinger, ekstern bistand og vedtagelsen af nye, særskilte retskilder

Du finder Erfaringskataloget her: "Erfaringskatalog for advanced analytics i staten"