Nyt budgetsystem tager lidt længere tid at indkøre

03-03-2020
Økonomi Digitale løsninger

Statens nye budgetsystem er færdigudviklet til aftalt tid og pris, og er nu halvvejs i implementeringsforløbet, hvor 69 institutioner har taget løsningen i brug. Men samlet set vil det tage lidt længere tid end ventet at implementere alle funktioner i alle institutioner.

""

Derfor har Finansudvalget godkendt at forlænge projektet med otte måneder til november 2020, hvor yderligere 61 institutioner er med. 

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Maria Damborg Hald:

Det har fra starten været meget vigtigt for os ikke bare at stille Staten Budgetsystem ved kantstenen hos 130 statslige institutioner og sige ’værsgo!’, men at sikre en grundig implementering med al den nødvendige rådgivning og institutionsspecifikke opsætning, der skal til.

Efter at vi har implementeret systemet hos de første institutioner, er vi blevet opmærksomme på, at det er mere tidskrævende for institutionerne end ventet at tage alle funktioner i brug og omlægge processer og arbejdsgange. Der skal være mere tid til rådgivning og bistand, så institutionerne får det fulde udbytte af systemet.

Økonomistyrelsen har på denne baggrund lagt en ny tidsplan for den videre udrulning af systemet. Den nye plan er drøftet med Statens It-råd, som vurderer, at det er hensigtsmæssigt at forlænge projektperioden. 

Folketingets Finansudvalg har på den baggrund godkendt, at Økonomistyrelsen anvender yderligere 9,9 millioner kroner, der gør det muligt at forlænge den samlede projektperiode for Statens Budgetsystem med 8 måneder.

Fakta om Statens Budgetsystem

Statens Budgetsystem understøtter mere enkle og effektive budgetprocesser i de statslige institutioner.

Det giver bedre budgetter og strategisk overblik over institutionernes samlede økonomiske råderum, så lederne ved, hvordan opgaverne kan prioriteres.

Foreløbigt har 69 ud af 130 institutioner taget it-systemet i brug til den aftalte tid og pris.

Statens Budgetsystem er efter planen implementeret i alle 130 institutioner i løbet af november 2020 inden for en samlet økonomisk ramme på 98,3 millioner kroner.