Ny webservice gør det lettere at arbejde med data fra Statens Koncernsystem

30-03-2020
Digitale løsninger

I Økonomistyrelsen arbejder vi med at rådgive og inspirere de statslige institutioner til bedre og mere datadrevet styring. Et vigtigt led i dette arbejde er at gøre data fra de fællesstatslige systemer mere tilgængelige og brugbare for jer i det daglige. Vi har derfor udviklet en ny webservice til Statens Koncernsystem.

Statens Koncernsystem (SKS) indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Ud fra disse data opstilles det officielle statsregnskab og øvrige officielle regnskaber i staten.

Med den nye webservice til SKS kan ministerier og institutioner udtrække egne bevillings- og regnskabstal samt stamdata (f.eks. hovedkonto og virksomhed), og arbejde videre med dem i eksempelvis Pivot tabeller eller i egne rapporteringsværktøjer.

Hvordan virker den nye webservice?

Webservicen kan kaldes fra institutionernes egne systemer, f.eks. med det formål at kombinere lokale fagdata med økonomidata fra SKS.

Institutionerne kan også via brugerinterfacet i SKS vælge at få data leveret i en fast leverance - eksempelvis efter hver månedsafslutning.

Med den nye webservice bliver de nyeste økonomidata således tilgængelige for institutionerne, når - og i princippet også hvor - de ønsker det.

Du finder webservicen i SKS under menupunktet Udtræk af SKS-data i SKS menuen. Her finder du også en vejledning i, hvordan du bruger webservicen.

Økonomistyrelsen arbejder desuden med at gøre SKS data tilgængelige som en del af Statens BI.

Læs mere om webservicen her