Rammeaftale vedrørende indkøb af Rejsebureauydelser (Rejsebureauaftalen) er indgået

27-05-2020
Indkøb

Økonomistyrelsen har den 27. maj 2020 indgået Rammeaftale vedrørende indkøb af Rejsebureauydelser.

Kontraktperiode og leverandører

Aftalen trådte i kraft den 27. maj 2020 og løber til og med den 26. maj 2022 med mulighed for to forlængelser af hver ét år. Aftalen er tildelt til Carlson Wagonlit Danmark A/S.

Sortiment og service

Sortimentet består af en obligatorisk Basispakke, der omfatter almindelige rejsebureauydelser, herunder bestilling ved direkte henvendelse til rejsebureauet, bestilling gennem Onlinebookingsystem, grupperejser mv.

Kunden kan vælge én af de følgende pakkeløsninger ud over Basispakken:

  • Implant-pakken: Rejsebureauet er lokalt placeret hos kunden og leverer de af kunden ønskede rejsebureauydelser.
  • In house-pakke: Kundens egne medarbejdere udfører bestillinger i GDS Booking System, der stilles til rådighed af rejsebureauet

Derudover indeholder aftalen en række øvrige ydelser, eksempelvis rejsebureauets håndtering af bonuspointordninger, konsulentrådgivning og mulighed for monito-rering af data om fx CO2-udledning ved rejser.

Kontakt

Relevante dokumenter er gjort tilgængelige i aftalemodulet i IndFak.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Statens Indkøb på mail, , eller telefon 30 55 07 91.