Nye indkøbsaftaler er med til at finansiere finanslovaftalen for 2020

07-05-2020
Indkøb

Kontoret for Statens Indkøb har sikret en række nye indkøbsaftaler, der gør, at staten fremover sparer omtrent 50 mio. kr. årligt på en bred pallette af produkter og ydelser.

Indkøbsaftalerne gælder blandt andet flytteydelser, rengøringsydelser, indbrudsalarmanlæg, vagtydelser, kopi- og printprodukter, servere og storage, projektledelseskurser og meget mere. Besparelsen bidrager til finansiering af finanslovsaftalen for 2020 og medvirker dermed til at sikre eksempelvis mere velfærd.

Teamleder Morten Kure Ringgår fortæller:

” Rammeaftalerne gør det nemmere og billigere for statslige institutioner at købe en lang række produkter og ydelser. De gode priser på indkøbsaftalerne opnås blandt andet i kraft af, at de statslige institutioner er gode til at købe ind på aftalerne. Visheden om, at aftalerne bliver brugt af staten, giver nemlig tilbudsgiverne tryghed til at byde ind med skarpe priser. Besparelsen på 50 mio. kr. årligt er resultatet af 14. fase af Statens Indkøbsprogram, som politikerne nu har haft mulighed for at prioritere i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020.”

Læs mere om offentlige indkøb og Statens Indkøbsprogram på siden Indkøb