Hvad er god styring? 800 topchefer i staten giver deres bud

15-06-2020
Digitale løsninger Indkøb Økonomi

Nu får universitetsforskere snart et svar på, hvordan 800 topchefer i staten mener, at man bedst kan tilrettelægge en god og værdiskabende styring, hvor der er plads til det lokale ledelsesrum.

""

Hvordan oplever topcheferne, at rammerne for opgaveløsningen bliver til?
I hvilken grad er der forståelse for forskellige roller?
Er rapporteringen værdiskabende?

I denne uge får omkring 800 topchefer i statslige institutioner - fra direktører i styrelser til rektorer på gymnasier - et spørgeskema med 23 spørgsmål.

Her får topcheferne mulighed for at svare på, hvordan de mener, at man som leder i fremtiden bedst kan tilrettelægge en god og værdiskabende styring, der understøtter driften og følger op på beslutninger, og samtidig tilgodeser behovet for et lokalt ledelsesrum.

Der er tale om en forskningsundersøgelse, hvor det hollandske Utrecht University, Kronprins Frederiks Center for Ledelse, Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse, DJØF og Økonomistyrelsen samarbejder om at indsamle og fortolke viden om styringsrelationerne i staten.

Vicedirektør i Økonomistyrelsen, Hanne Lund-Christensen:

I Økonomistyrelsen er vi meget optagede af, hvordan vi bedst udvikler rammerne for en enkel og værdiskabende styring og ledelse i staten. Derfor ser vi meget frem til at høre, hvilke erfaringer topcheferne har med forskellige styringsrelationer, og hvad de mener virker bedst, når det handler om at finde en god balance, hvor fx tillid og styring spiller godt sammen.

Adrian Tresoglavic er vicedirektør i erhvervsuddannelsesinstitutionen Unord, og han ser frem til at se resultaterne af undersøgelsen i august måned:

Det er vigtigt at finde det rette mix mellem et lokalt ledelsesrum og behovet for at kunne sætte retning – både lokalt og centralt i ministerierne. Undersøgelsen kan forhåbentlig identificere, hvor der er fundet balancer, som institutionerne oplever som gode og hensigtsmæssige – og hvor der er behov for justeringer.

Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige chefer i Djøf:

Det er vigtigt for de offentlige lederes mulighed for at udøve ledelse, at der er den rette balance mellem styring og tillid. Undersøgelsen kan give værdifuld viden om, hvordan denne balance rent faktisk opfattes. Derfor ser vi meget frem til, hvad topcheferne svarer i august måned.