Brexit - Ingen grund til bekymring

19-06-2020
Digitale løsninger

Brexit er en realitet. Her kan du læse om ændringer i Navision Stat, som gælder fra 1. januar 2021.

Navision Stat

I Navision Stat skal diverse stamdatafelter ændres, da britiske personer og virksomheder ikke længere skal være registreret som EU- debitorer/-kreditorer. Desuden skal der rettes i de overordnede opsætninger for Lande/områder og Valutaer.

Stamkort for britiske debitorer og kreditorer

For sikring af at den britiske person/virksomhed momsmæssigt nu klassificeres som hørende til ”Øvrige udland”, skal der foretages rettelser på dennes stamkort.

For debitorer og kreditorer med Lande-/områdekode GB skal felt Momsvirksomhedsbogf.gruppe ændres fra EU-EJ REG./ EU-REG.VIR (eller tilsvarende) til UDLAND (eller tilsvarende).

Virksomhedsbogføringsgrupper er som regel opsat til at aflede Momsvirksomhedsbogf.gruppe, hvorfor man kan nøjes med ændring heraf.

Endelig skal man i nogle regnskaber ændre stamkortets Debitor-/Kreditor-bogføringsgruppe. Hvis bogføringsgrupperne imod normal praksis ikke er opsat til at anvende samme samlekonto, skal man for bibeholdelse af intakt transaktionsspor afvente, at debitors/kreditors saldo går i nul før skift af stamkortets bogføringsgruppe.

Stamkort for varemodtagende nordirske debitorer 

Salg til Nordirland skal som udgangspunkt håndteres som handel med øvrige udland på linje med resten af Storbritannien. Eneste undtagelse herfor er salg af varer til nordirsk registrerede virksomheder, der i denne forbindelse kan betragtes som værende inden for EU.

Til brug herfor skal ny kode ”XI” oprettes under Opsætning/Program-opsætning/Generelt/Lande/områder med navn ”Storbritannien”. Desuden indvælges samme sted ekstra kolonne til notering af EU-lande-/områdekode ”XI”. Den ny Lande-/områdekode indvælges på debitorkort for nordirsk registrerede virksomheder, hvorved validering af skatteenhedsnummer op mod VIES lader sig gøre, mens det officielle landenavn til brug for postsortering stadig finder anvendelse på udskrift af salgsdokumenter.

Sælger du også ydelser til samme nordirske virksomhed, skal du til dette formål oprette yderligere et debitorkort med opsætning til registrering af salg til øvrige udland, hvor du anvender eksisterende ”GB” som landekode til Storbritannien.

Masterskabeloner

Hvis du anvender skabeloner til udfyldelse af de nævnte stamdatafelter, skal disse naturligvis tilrettes. Du tilgår dem via Opsætning/Programopsætning/Generelt/Konfigurer masterskabeloner.

Bemærk: Det anbefales at foretage stamdatarettelserne efterhånden som behovet opstår. Men hvis du ønsker at ændre alle britiske stamkort af én omgang, kan du for minimering af antal starte med at køre statsrapporten ’Spær debitor/kreditor’, evt. med filter Lande-/områdekode = GB. Du finder rapportkørslen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt.

EU-lande-/områdekode

Under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/områder gives felt EU-lande-/områdekode (som tilgængelig kolonne). Værdien heri bruges til validering af EU-momsnummer i VAT Information Exchange System (VIES). På linjen med koden 'GB' skal feltet blankes, da britiske momsnumre selvsagt ikke længere skal valideres som værende indenfor EU. Da feltværdien også definerer indholdet af standardrapporten Moms - listeangivelse TS, skal denne rettelse dog først foretages i momsregistrerede virksomheder, når rapportering og indberetning for år 2020 er foretaget.

ØMU-valuta

Hvis og såfremt pundet udgår som europæisk valuta, skal registreringen af det britiske pund ændres for så vidt angår markeringen som ØMU-valuta. Dette har dog kun relevans, hvis man på hhv. købs- og salgsopsætningen har tilladt udligning mellem ØMU-valutaer.

Afsendersystemer

Når dit fagsystem opdaterer nogle af de ovenfor nævnte stamoplysninger i Navision Stat, skal disse selvsagt ændres for korrekt opdatering af debitorer og kreditorer.

Læs mere om Brexit generelt på Udenrigsministeriets hjemmeside

Opdateret 10.02.2021