Selvejende institutioner: Ledelseserklæring til dokumentation af informationssikkerhed

13-01-2020
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsens ledelseserklæring for 2019 er nu tilgængelig. Med ledelseserklæringen får de selvejende institutioner – som er underlagt krav om ekstern revision – hjælp til at dokumentere informationssikkerheden i de fællesstatslige it-systemer.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en hjælp til de selvejende statslige in-stitutioner, samt kommunale og regionale kunder, der benytter Modernise-ringsstyrelsens fællesstatslige it-systemer og som i forbindelse med ekstern revision skal dokumentere informationssikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen beskriver hvad Moderniseringsstyrelsen indestår for i sin rolle som systemleverandør – herunder ansvar for revision, sikkerhed og leverandørstyring. Erklæringen træder i stedet for en revisionserklæring, og kan benyttes til at dokumentere informationssikkerheden i systemerne.

Ledelseserklæringen er udarbejdet som en service for de nævnte institutioner, fordi der under den statslige revisionsordning ikke bliver udarbejdet revisionserklæringer.

Du kan rekvirere ledelseserklæringen ved at sende en mail til