Kravspecifikation til regnskabsrapporter for årsrapporten 2019

06-01-2020
Økonomi

Kravspecifikation til regnskabsrapporter for årsrapporten 2019 er nu tilgængelig

Den 16. december blev ”Vejledning om årsrapport 2019” offentliggjort. I forlængelse heraf offentliggøres kravspecifikation til, hvorledes tabeller skal opstilles i årsrapporten 2019.

Samtidig hermed er de tilhørende hjælperapporter i SKS Dynamisk Rapportering nu tilgængelige i standardmappen ”Årsrapport 2019”.

Der er alene foretaget nogle få tekniske ændringer i rapporterne i forhold til 2018.

Kravspecifikationen for 2019 kan findes her