Ændring i LDV-rapport til beregning af feriepengeforpligtelsen udsendt 13.1.2020

16-01-2020
Økonomi

Som Moderniseringsstyrelsen informerede om i nyhedsbrev 9.1.2020 er der foretaget ændringer i LDV-rapporter til beregning af feriepenge

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen i regnskabet for 2019 foretages på samme måde som i tidligere år, som Moderniseringsstyrelsen tidligere har meldt ud. På samme vis kan de eksisterende BI – LDV rapporter fortsat anvendes som beregningsgrundlag.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er der imidlertid foretaget ændringer i de to rapporter i Statens BI – LDV, som skal anvendes til beregning af feriepengeforpligtigelse til årsafslutningen 2019. Ændringerne skyldes, at der er foretaget nogle ændringer i SLS, som indebærer behov justeringer i de to rapporter, for at ferie forpligtigelsen i overgangen bliver medtaget korrekt, således at opgørelsen foretages på samme måde som hidtil.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at rapporterne ” Feriepengeforpligtigelse - Gennemsnitlig udgift pr medarbejder” og ” Feriepengeforpligtigelse - manuel beregning på ferietotaler” skal have version ”2020-01-07”. Såfremt I allerede har foretaget beregningen af feriepenge forpligtigelsen med en tidligere version af rapporterne, bedes I foretage beregningen igen med udgangspunkt i den rettede rapport.