Staten sender rejsebureauydelser i udbud

24-02-2020
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet om Rammeaftale vedrørende indkøb af Rejsebureauydelser

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsbekendtgørelse om genudbud af Rejsebureauaftalen. Den nuværende rammeaftaler udløber den 29. februar 2020.

Udbudsmaterialet for genudbud af aftalerne kan tilgås via Mercell ved at følge nedenstående link, hvor leverandører også kan afgive tilbud. Tilbudsgivere kan ligeledes indsende spørgsmål til udbudsmaterialet via udbudshjemmesiden.

Sidste frist for tilbudsafgivelse på rejsebureauudbuddet er fredag den 20. marts 2020, kl. 12:00. Aftalen forventes at træde i kraft ved kontraktindgåelse.

Link til udbudsmaterialet for rejsebureauudbuddet på Mercell

Lavere transaktionsomkostninger

Med den kommende rejsebureauaftale afløftes udbudspligten, så de enkelte statslige institutioner ikke skal udbyde rejsebureauydelser hver for sig. Transaktionsomkostningerne holdes derfor lave for både virksomhederne og de statslige institutioner.