Staten indgår fælles aftale om Oracle-software

19-02-2020
Indkøb Økonomi

Staten har indgået en fælles rammeaftale, der giver mulighed for at vedligeholde og tilkøbe Oracle-software for op til 343 millioner kroner i aftaleperioden.

""

De statslige institutioner har ifølge analyser betalt for meget og haft for dårlige aftaler, når det gælder indkøb af standardsoftware-vedligeholdelse.

Nu har Moderniseringsstyrelsen og en række store statslige Oracle-kunder som Skatteministeriet, Rigspolitiet og Forsvaret m.fl. imidlertid indgået en rammeaftale om at kunne indkøbe standardsoftware-vedligeholdelse for op til 343 millioner kroner over fire år fra den store amerikanske it-virksomhed Oracle.

Det er første gang, at staten skaber en fælles koalition og en juridiske ramme, der har gjort det muligt at forhandle med software-markedet om vedligeholdelse af Oracle-software.

Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Maria Damborg Hald:

Oracle-aftalen viser, at samarbejde på tværs af staten og en større volumen giver mulighed for opnå resultater, som den enkelt statslige institution ikke kan opnå på egen hånd. Jeg vil gerne kvittere for samarbejdet med de store Oracle-kunder i staten, som har gjort dette muligt. Ambitionen er, at vi får skabt et tværgående statsligt samarbejde om indkøb og styring af standard-software fra alle de store it-virksomheder, så vi får de bedst mulige priser og vilkår.

Fordele ved Oracle-rammeaftalen

  • Alle Oracle-kunder i staten fortsætter med de eksisterende priser og vilkår, men har nu fået deres kontrakter konkurrenceudsat og sparer tid og penge på ikke at skulle udbyde vedligeholdelse af Oracle-software.
  • Alle statens institutioner kan til ens og faste priser tilkøbe flere Oracle-licenser til deres Oracle-programmer i eksisterende it-systemer med en betydelig rabat i forhold til listeprisen.
  • Skatteministeriet og Rigspolitiet får hver deres aftale om ubegrænset brug af udvalgte Oracle-programmer
  • Alle statens institutioner kan flytte deres Oracle-installationer til Oracles sky og medbringe deres Oracle-licenser.