Styrket performance i Statens Budgetsystem

03-12-2020
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen tester ny løsning, der kan forbedre svartiderne.

I 2019 startede udrulningen af et nyt fælles statsligt it-system, Statens Budgetsystem (SBS). Efterhånden som systemet er taget i brug af en række institutioner, er en af tilbagemeldingerne, at svartiderne ikke lever op til forventningerne. Det er Økonomistyrelsen nu i gang med at finde en løsning på.

Brugere tester nye inputskemaer

Med hjælp fra udvalgte institutioner, som benytter SBS, testes i øjeblikket en opdatering af 6 inputskemaer. Et inputskema er det skærmbillede, som møder brugeren, når fx budgettet skal indtastes. Inputskemaet har en række faner. Normalt opdateres indholdet af alle faner, når en bruger indtaster nye data. I den nye løsning opdateres kun den fane brugeren arbejder i. 

Denne ændring har vist gode resultater for svartiderne i SBS’s testmiljø. Inden løsningen rulles ud til alle, afprøver 13 institutioner løsningen for at sikre, at det også fungerer lokalt.

Pilotprojekt med perspektiver

Økonomistyrelsen afventer i spænding tilbagemeldingen fra brugerne. Thomas Jensen, teamleder for SBS, fortæller:

Med denne pilot afprøver vi de nye inputskemaer i et lille hjørne af SBS. Hvis løsningen virker som forventet, vil den i første omgang blive implementeret for de inputskemaer, som er testet. I løbet af næste år håber vi at kunne udbrede løsningen til en række andre inputskemaer og dermed optimere svartiderne yderligere.

Økonomistyrelsen forventer at kende testresultatet primo 2021. Hvis resultatet er positivt, forventes de nye inputskemaer at blive implementeret for alle kunder på løsningen i løbet af 1. kvartal 2021.

Læs mere om Statens Budgetsystem