Så tilfredse er brugerne med Økonomistyrelsens systemer og ydelser

15-12-2020
Digitale løsninger

Igen i år har Økonomistyrelsen gennemført en stor brugertilfredshedsundersøgelse, hvor mere end 40.000 brugere har fortalt os, hvad de synes om vores løsninger, og hvor vi kan gøre det bedre.

""

Vi har spurgt vores kollegaer, der bruger vores systemer og ydelser, hvordan vi bedre kan målrette vores tilbud deres behov. Vi har fået over 40.000 tilbagemeldinger i undersøgelsen fra brugere, der har svaret på, hvordan vi kan forbedre 10 af vores it-systemer, 11 netværk, 3 rådgivningsfunktioner og 232 e-læringskurser.

Den gennemsnitlige tilfredshed for alle vores ydelser

Når vi tager gennemsnittet af alle vores ydelser, er tilfredsheden samlet set på 4,0 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste. Resultatet matcher brugertilfredshedsundersøgelsens resultat for 2019, der ligeledes var 4,0. Derudover svarer brugerne, med en score på 4,1, at de vil anbefale vores ydelser til andre.

Vi ser også en fremgang til den gennemsnitlige tilfredshed med fagligheden med et gennemsnit på 4,1 på tværs af undersøgelsen, hvilket er højere end i 2019, hvor tilfredsheden med dette parameter lå på 4,0.
Af de systemer og ydelser, som klarer sig godt, scorer Rådgivningsenheden - Statens indkøb højest på den gennemsnitlige generelle tilfredshed med et gennemsnit på 4,5. Der tegner sig også en positiv tendens på e-læringsområdet, hvor den gennemsnitlige generelle tilfredshed er gået fra 3,8 til 4,0. 

Poul Taankvist:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi opretholder den høje grad af tilfredshed i 2020, som vi også så i 2019. Det viser, at vi har brugt undersøgelsens resultater aktivt, da der løbende stilles større og større krav til de systemer og ydelser, vi tilbyder. Derudover er det meget positivt, at over 40.000 brugere har brugt tid på at svare på, hvor tilfredse de er med vores systemer og ydelser. Det sætter vi stor pris på, da alle svar er med til at gøre en forskel.”

Brugernes besvarelser giver os konkrete forbedringsforslag

I år tegner der sig et billede af, at tilfredsheden er gået lidt frem for de systemer, som også blev evalueret i 2019, imens den er gået en smule tilbage på netværk. Dette skyldes, at mange netværk har været nødsaget til at afholde virtuelle møder på grund af hjemmearbejdsperioderne, hvilket flere brugere også har bemærket. Vi arbejder derfor aktivt med at styrke det virtuelle format i vores netværk yderligere.

Poul Taankvist: 

”Selvom vi nu har det endelige resultat af undersøgelsen og generelt får god feedback, er vi opmærksomme på, at der stadig er rum til forbedringer. Konkret vil vi anvende brugernes mere end 5.000 forbedringsforslag til at gøre vores systemer og ydelser endnu bedre. Vi kan se, at særligt de nye systemer scorer lavere end gennemsnittet. Forbedringsforslagene er en direkte løftestang til at forbedre vores nye systemer, som stadig befinder sig i implementeringsfasen.”

Vi arbejder på at kortlægge tendenser i besvarelserne i undersøgelsen, som vi vil fokusere på i det videre arbejde. Eksempelvis kan vi skabe yderligere værdi ved at arbejde med brugervenligheden på vores systemer.
Sidste år resulterede besvarelserne blandt andet i et arbejde med at forbedre brugervejledninger til systemerne.

Find Brugertilfredshedsundersøgelsen 2020 her