Nyt fælles whistleblowersystem på vej i staten

18-12-2020
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

En analyse fra Økonomistyrelsen har vist, at der er behov for et fælles whistleblowersystem i staten, der digitalt kan understøtte, at det er enkelt, sikkert og trygt at indberette om kritisable forhold til de statslige myndigheder. Nu bliver it-systemet sendt i udbud.

Regeringen har besluttet, at staten skal have en fælles it-understøttelse af whistleblowerordningerne. Det sker for at systemunderstøtte en enkel, sikker og fortrolig indgang til at indberette om kritisable forhold til de statslige myndigheder, der senest 1. november i år skulle etablere whistleblowerordninger.

Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af en analyse fra Økonomistyrelsen, der med bidrag fra alle ministerier har vist, at myndighedernes behov for systemunderstøttelse af whistleblowerordningerne er ensartede, og dermed med fordel kan understøttes af et fælles system.

Rikke Ginnerup, Kontorchef i Økonomistyrelsen:

Analysen viser, at behovene på tværs af staten er meget ensartede, og at ét fælles it-system vil kunne understøtte enkle og ensartede processer for at indsende, modtage, behandle og kommunikere om sager. Samtidigt skal systemet give mulighed for en sikker og fortrolig interaktion mellem whistlebloweren og den enhed i myndigheden, der skal håndtere sagen.

Et sikkert og fortroligt system
It-systemet skal understøtte, at whistlebloweren nemt, sikkert og korrekt kan indberette og dokumentere kritisable forhold. Whistlebloweren skal have mulighed for løbende at tilgå sin sag, indsende supplerende materiale og kommunikere fortroligt med relevante sagsbehandlere. Systemet skal også muliggøre anonym tovejskommunikation, i det omfang de enkelte myndigheder giver mulighed for det.

Systemet skal desuden fungere som en intern kanal til myndighedernes whistleblowerenheder, der er afgrænset fra den øvrige organisation. Derfor skal systemet sikre et sundt kontrolmiljø med adgangsbegrænsninger og høj beskyttelse af personhenførbare og andre oplysninger.

Analysen viser, at der findes flere mulige systemløsninger i markedet, der kan imødegå de identificerede ønsker og behov.

Læs mere i Økonomistyrelsens analyse her.

Statens It har ansvaret for at anskaffe det fælles whistleblowersystem i starten af det nye år. Statens It skal også stå for at etablere og udrulle systemet det til alle departementer og underliggende myndigheder i løbet af sommeren 2021.

Læs mere om processen for anskaffelsen af systemet på Statens It’s hjemmeside