ISOLA bliver en del af Statens BI

02-12-2020
Digitale løsninger

Fra 1. januar 2021 bliver ISOLA officielt en del af Statens BI. Statens BI – ISOLA vil samtidig være tilgængelig på en ny måde og vil indeholde meget ny funktionalitet.

Nye analysemuligheder

Statens BI er Økonomistyrelsens fællesstatslige Business Intelligence-løsning, som understøtter enkel og værdiskabende styring og ledelse og skaber grundlag for bedre analyser og udnyttelse af data i staten.

Sammenligninger i Power BI

Først og fremmest bliver det nu muligt at udføre detaljerede sammenligninger på tværs af staten for områderne løn, personale og fravær.

Der kan frit sammenlignes mellem forskellige udvalgte områder af staten, eksempelvis en institution, et ministerområde, hele staten eller sammensætninger af flere institutioner. Endvidere er der oversigtsbilleder, som hjælper med at finde gode sammenligningskandidater. Blandt sammenligningsmulighederne findes eksempelvis personaleomsætning, lønudvikling og gennemsnitligt fravær.

Frie analyser i Excel 

Det bliver nu også muligt at tilgå ISOLA-data via pivot-tabeller i Excel. Her er det muligt at udføre egne analyser ved at fordele og filtrere de forskellige nøgletal om løn, personale og fravær på mere end 30 forskellige dimensioner. Da data nu er samlet i én stor model vil det også være muligt at lave tidsserier og følge udvikling i nøgletallene over tid.

Statens BI – ISOLA analyse i Excel fordeling af årsværk og gennemsnitsløn på ministerområder.

Tidlig adgang

For SIT-kunder er det allerede nu muligt at få adgang til Statens BI – ISOLA. Adgang styres lokalt via Økonomistyrelsens brugeradministrationsmodul, som kendt fra Navision Stat og Statens BI – LDV. Adgang for selvejende institutioner kan bestilles fra den officielle udgivelse d. 1. januar 2021. Eksisterende brugerkonti overføres ikke, så husk at tilmelde jer det nye system.

Målgruppen for Statens BI – ISOLA er i udgangspunktet personalemedarbejdere, controllere med videre i statslige institutioner og selvejesektoren, samt statslige og ikke-statslige parter i overenskomstforhandlingerne.

ISOLA3, FHDB og HRmeter lukkes

Overgangen til Statens BI – ISOLA betyder at de gamle systemer ISOLA3, Finansministeriets forhandlingsdatabase og HRmeter lukkes og altså ikke længere vil være tilgængelige fra 1. januar 2021. I forbindelse med overgangen til Statens BI er ISOLA konsolideret med resten af systemporteføljen, hvilket eksempelvis betyder at personoplysninger fremover skal hentes fra Statens BI – LDV og altså ikke længere vil være tilgængelig i ISOLA.