VIA University College implementerede Campus på det helt rigtige tidspunkt

07-08-2020
Digitale løsninger

VIA University College implementerede Økonomistyrelsens læringsplatform Campus, kort før Covid-19 lukkede de fysiske arbejdspladser ned. Medarbejderne fik adgang til over 140 e-læringskurser, som både styrkede ledelsens strategiske mål om at øge anvendelsen af digitale værktøjer i organisationen, og samtidig gav medarbejderne let adgang til kompetenceudvikling.

""

Den 9. marts 2020 blev Campus - en e-læringsplatform for de offentlige institutioner - implementeret på endnu en af landets selvejeinstitutioner. VIA University College valgte i slutningen af 2019 at tilslutte sig Campus, da de så løsningen som et oplagt valg til at støtte op om et strategisk kompetenceprojekt. Projektet er blevet igangsat som en del af VIAs strategi for 2018-2020, hvor de sætter fokus på kompetenceudvikling hos de teknisk administrative medarbejdere. Den organisatoriske implementering af Campus blev drevet af HR- og IT-afdelingerne på VIA, hvor de både havde fokus på at styrke de enkelte medarbejderes kompetencer med Campus’ læringsindhold samt ledernes muligheder med løsningen.

Tilslutningen til Campus kom i kølvandet på en arbejdspladsvurdering, der flere steder i organisationen afspejlede ønsker og behov for at styrke, blandt andet samarbejde og feedback. Det betyder helt konkret, at VIA University College kunne bruge Campus til at understøtte følgende strategiske formål: 

  • Styrke relationelle kompetencer
  • Øge anvendelsen af digitale løsninger og værktøjer

Lederne har valgt at tage systemet i brug ud fra behov og interesse i konkrete teams eller hos enkelte medarbejdere. Allerede efter to uger havde medarbejderne taget over 100 kurser.

Et eksempel på hvordan en ledelsesmæssig tilgang til læring kan have stor betydning for et team, giver kantineleder Dorte Jensens historie et særligt indblik i.

Hjemmearbejdsperioden gav plads til vigtig læring

Da Danmark lukkede ned, fik Campus en uforudset betydning for den virtuelle læring på VIA. Kantineleder, Dorthe Jensen, leder et team med 20 ansatte, som ikke kunne udføre deres daglige arbejde, under hjemmearbejdsperioden, da kantinen selvsagt var lukket. Teamet, som består af både fastansatte og flexjobbere, er for få år siden sammenlagt fra fem forskellige lokationer på VIA, og har længe haft brug for en ny fælles kultur.

Som leder ønsker Dorthe Jensen en kultur, hvor medarbejderne styrker samarbejdet og den gode kommunikation med hinanden. Derfor besluttede hun, at Campus-kurserne i Feedback, God adfærd i det offentlige og Professionel service skulle tages af hele teamet. Flere var ikke IT-vante, hvilket var en barriere, der skulle tages højde for i forhold til e-læring. Da først begrebet e-læring var afmystificeret, begyndte medarbejderne selv at gå på opdagelse, og især kurserne i konflikthåndtering og kultur har været populære.

Om den nye læringsform siger Julie Speedtsberg Nielsen fra Dorthe Jensens team:

Det var enormt positivt og selvforstærkende som kantineteam at opleve, hvor godt vi igennem e-læring kunne udnytte vores hjemsendelsesperiode på at udvikle os, især taget vores hovedsageligt praktiske arbejdsgang i betragtning

Alene de første tre måneder med Campus har Dorthes team taget i alt 220 e-læringskurser, og på trods af at de endnu ikke er vendt fysisk tilbage til at arbejdet, fortæller Dorthe Jensen, at det allerede mærkes på dialog og samarbejde, da medarbejderne har fået et nyt fælles sprog. Dette er et positivt bevis på, at læring ikke blot ses i tal, men i høj grad i praksis.