Tæt samspil er nøglen til gode it-løsninger

13-08-2020
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

Vi bygger ikke bare nye it-systemer for os selv. Et tæt samarbejde med de private leverandører og vores kollegaer rundt omkring i staten er hele forudsætningen for at skabe it-løsninger inden for økonomi, løn og HR, der gør hverdagen lettere.

""

Til efteråret begynder arbejdet med et nyt tidssystem, der skal give de statsansatte bedre overblik over deres arbejdstid, fridage og ferie. Og vores rådgivningsenhed udvikler løbende nye digitale skabeloner, der gør det nemt og intuitivt for medarbejderne i staten at lave udbud og udfærdige kontrakter.

Økonomistyrelsen udruller løbende nye fælles it-løsninger i staten, der skal lette administrationen, mindske unødigt bureaukrati og skabe tid til kerneopgaverne. 

Men vi kører aldrig bare afsted med et nyt økonomisystem eller en digital løsning uden at tage brugerne grundigt med i alle faser - fra markedsdialog og forhandlinger med de private leverandører til udvikling og implementering ude i institutionerne.

Direktør Poul Taankvist:

Vi insisterer på, at vores nye it-systemer, værktøjer og vejledninger skal skabe en reel værdi for vores kollegaer rundt omkring i de mange institutioner og universiteter, der er afhængige af enkle og velfungerende arbejdsprocesser. Og her er et helt tæt og fortroligt samarbejde nøglen. Det er helt afgørende, at vi spiller godt sammen med både brugerne og de private leverandører for at finde den gode løsning.

Allerede før et nyt fællesstatsligt projekt ser dagens lys, indleder Økonomistyrelsen derfor altid en tæt dialog med de involverede statslige institutioner og samarbejdspartnere i det private erhvervsliv for at afdække behov, muligheder og begrænsninger.

Vi sætter os i kundernes sted og lægger en god plan, hvor vi forventningsafstemmer mellem dem, der skal levere løsningen og dem, der skal bruge værktøjerne i dagligdagen. Et godt eksempel er det nye Statens Budgetsystem til 130 statslige institutioner, som vi ikke bare har købt, tilpasset til staten og ’sat af ved kantstenen’. Her bliver vi ude hos kunderne og sørger for al den hjælp og rådgivning, der skal til omkring nye arbejdsgange for, at institutionerne kan få den fulde værdi af systemet.