Statslige institutioner netværker om gode læringsforløb

24-08-2020
Digitale løsninger

Økonomistyrelsen hjælper offentlige institutioner med at mødes i netværk, hvor de kan inspirere hinanden til god brug af kursus- og læringsforløb på læringsplatformen Campus.

Når en offentlig institution skal arbejde med fx preboarding, kompetenceudvikling og læringsforløb - om end det er virtuelt eller med fysisk tilstedevær - er der ikke én rigtig opskrift, men en opskrift for hver institution. En måde at sikre sin institutions kompetenceudviklingen er gennem Økonomistyrelsens e-læringsplatform Campus, hvor teamet bag hele tiden arbejder på at sikre, at it-systemet understøtter mange forskellige læringsprocesser. Det sker gennem løbende dialog med institutionerne om, hvilke behov de har.

Per Brogaard, teamleder for Campus i Økonomistyrelsen, siger:

”For at få mest ud af vores platform, skal institutionerne indledningsvis gøre sig bevidste om, hvad de ønsker at bruge Campus til; vil de understøtte en kulturændring eksempelvis gennem bedre samarbejde, dialog og feedback? Eller ønsker de at give medarbejderne nogle konkrete kompetencer som for eksempel, hvordan man starter et projekt op, laver en god præsentation eller bruger programmerne i Office-pakken?”

Netværk og dialog giver bedre læringsforløb

Campus-temaet rådgiver meget om, hvad den bedste læringsløsning for den enkelte institution vil være, men ofte bliver løsningerne endnu bedre, hvis institutionerne udveksler erfaringer og sparrer direkte med hinanden. Og her hjælper Økonomistyrelsens team med at sætte netværksmøder op.

Et eksempel godt eksempel på et sådan netværksmøde er Statens Administration (SAM), der tog fra Hjørring til Aalborg, hvor de besøgte Administrations- og Servicestyrelsen under Skatteministeriet, der fortalte og viste, hvordan de bruger Campus til blandt andet preboarding af nye medarbejdere. 

Maria Østergaard, generalist i direktionssekretariatet i Statens Administration (SAM), fortæller:

”Administrations- og Servicestyrelsen er rigtig langt i forhold til digital læring, og vi i SAM var derfor meget interesserede i at høre, hvad der fungerede særligt godt for dem, og hvor de har haft deres udfordringer i forhold til at bruge Campus som preboarding-platform”.

Helt konkret hjalp Administrations- og Servicestyrelsen med at skærpe et preboarding forløb, som SAM var i færd med at udvikle.

”Det har været meget værdifuldt for os at få deres input til, hvordan man fx fastholder modtagerens interesse, når man bruger videoer. Men vi kunne også med vores erfaring give dem nogle redskaber til at sikre, at medarbejderne får tilstrækkelig faglig robusthed til at løse deres opgaver” siger Maria Østergaard fra SAM.

Per Brogaard, teamleder i Campus-teamet siger:

”Campus tilbyder ganske vist et fast koncept, men når de respektive institutioner har delt viden med hinanden og er blevet klar over, hvad de reelt har brug for – som for eksempel mulighederne i at bruge videoer - kan vi også tilpasse skabelonen til deres behov. Her er netværksmøderne og deltagernes fælles erfaringer meget værdifulde”.

Er du blevet nysgerrig på, hvilke kurser du kan tage i Campus, kan du læse mere om platformen her.